Política de privacitat

Qui soc

Aquesta és la pàgina web de Comdeprop, comunicació i xarxes socials de proximitat, Comdeprop és una iniciativa professional en l’àmbit de la comunicació de Neus Royo Bonnin.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades? I Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Només si ens envies un correu el desaré la base de dades per mantenir les relacions comercials i administratives necessàries, si finalment treballem junts. Així mateix, podríem enviar comunicacions comercials dels nostres serveis.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o fins a la finalització del servei contractat.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’informo quina és la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal .

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Analytics

Quins són els teus drets quan ens facilita les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Neus Royo Bonnin està tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podreu sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, els interessats podreu oposar-vos al tractament de les seves dades. En aquest cas, Neus Royo Bonnin. deixarà de tractar les dades, tret que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podras exercitar materialment els teus drets de la següent forma: enviant un correu a info@comdeprop.cat iniciant que vols ser donar de baixa.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto. procedeixen del propi interessat.

Les dades amb les quals treballo són les que permeten mantenir relacions i comunicacions professionals:

  • Adreces postals i electròniques
  • Noms
  • Telefons de contacte

No es tracto categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religiosos o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o la orientació sexual d’una persona física).